tájékoztatás Drucken
Keine Übersetzungen vorhanden.

Földi István Könyvtár

és

Helytörténeti Gyűjtemény


TÁJÉKOZTATÁS

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER

ALKALMAZÁSÁRÓL

 

Tisztelt Látogatóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy intézményünk (Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. valamint 7200 Dombóvár Szabadság u. 16.) épületének északi és keleti homlokzatán valamint az intézmény előterében továbbá a helytörténeti gyűjtemény (Szabadság u. 16.) 3 belső termében, az épület északi homlokzatán elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer) működik,melynek célja az emberi élet, a testi épség valamint az intézmény vagyonának védelme; a balesetek és jogsértések megelőzése, észlelése, a felelősök beazonosítása.

A kép-és hangfelvételek rögzítései, felhasználási és megőrzési szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (Általános Adatvédelmi Rendelet- GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2001. évi CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései irányadók.

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket zárt, helyi rendszerben 72 óráig tároljuk.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja.

A tárolt adatokhoz kizárólag a vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása céljából férhetnek hozzá az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A felvételeket más, azonosításra alkalmas adatokkal nem kapcsoljuk össze. Harmadik félnek nem adjuk ki, kivéve bűncselekmény esetén a rendőrség illetékes munkatársainak indokolt esetben. A felvételek jogszerű felhasználása minden esetben a könyvtár vezetőségének tudtával és jóváhagyásával történik.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, ha a bejáratnál kihelyezett figyelmeztető tábla és a jelen tájékoztató ismeretében belép a kamerával megfigyelt területre.

2018. május 10.


 
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/vkddhu1/public_html/plugins/system/jfdatabase/jfdatabase_inherit.php on line 566