Vissza a Főoldalra

Üdvözöljük a Városi Könyvtár - Dombóvár vakok és gyengénlátók számára készült oldalain!

RÓLUNK

 

Nyári nyitva tartás

2011. JÚLIUS 1. (péntek) - 2011. AUGUSZTUS 27. (szombat)

HÉTFŐ 9.00- 17. 00

KEDD 9.00- 17. 00

SZERDA 9.00- 17. 00

CSÜTÖRTÖK ZÁRVA

PÉNTEK 9.00- 17. 00

SZOMBAT 9.00- 12. 00

INTERNET-TEREM

2011. JÚNIUS 1. (szerda) - 2011. AUGUSZTUS 27. (szombat)

HÉTFŐ 9.00- 16. 00

KEDD 9.00- 16. 00

SZERDA 9.00- 16. 00

CSÜTÖRTÖK ZÁRVA

PÉNTEK 9.00- 16. 00

SZOMBAT ZÁRVA

Elérhetőségek

Virágné Bán Emma – könyvtárvezető

Tel: 06 20/ 559-77-33

e-mail: dombktar@vkd.hu

Fülei Istvánné – feldolgozó könyvtáros

Tel: 06 20/ 559-97-47

e-mail: fulei@vkd.hu

Horváthné Tóth Mária – raktáros

Tel: Tel: 06 20/ 559-97-47

e-mail: marika@vkd.hu

Kiss Barbara – olvasószolgálat

Tel: Tel: 06 20/ 559-97-47

e-mail: hosszabbitas@vkd.hu

Nagyné Ujhelyi Mónika – gyermekkönyvtáros

Tel: Tel: 06 20/ 559-97-47

e-mail: umonika@vkd.hu

Darázsdi Szabolcs– mozgókönyvtáros

/kistérségi könyvtári ellátás/

Tel: Tel: 06 20/ 559-97-47

e-mail: konyvtar.mozgo@gmail.com

 

Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

(Ez a Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 2011. január 1-jén lép hatályba)

Az 1997. évi CXL. törvény szabályozza a könyvtári használat feltételeit, a könyvtárhasználók jogait és kötelezettségeit.

A Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat kiterjed a Városi Könyvtár (7200 Dombóvár Hunyadi tér 25.) és a Szőlőhegyi Közösségi Házban működő Internetes Könyvtár (7200 Dombóvár Gárdonyi u. 16.) valamint a kistérségi könyvtári szolgáltató helyek látogatóira.

A Városi Könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár.

A Városi Könyvtár honlapja: vkd.hu

A honlap tájékoztat a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről, a mozgókönyvtári szolgáltató helyekről, valamint elérhető a könyvtár webkatalógusa.

A könyvtárhasználót megillető szolgáltatások:

Ingyenes szolgáltatások

- A könyvtár látogatása

- A dokumentumok helyben használata

- Az állományfeltáró eszközök használata

- Információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

Térítéses szolgáltatások

A könyvtár bármely dokumentumának kölcsönzése beiratkozáshoz, valamint a könyvtárhasználati szabályzatban rögzítettek elfogadásához kötött.

Beiratkozás:

- A beiratkozáshoz belépési nyilatkozatot kell kitölteni.

- A beiratkozáshoz szükséges, hogy a szolgáltatást igénybe vevő érvényes személyi igazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy útlevéllel igazolja az alábbi adatait: név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, állandó és ideiglenes lakcíme, személyi vagy diákigazolványának száma.

- Az elérhetőség miatt a könyvtár kéri még a beiratkozó telefonszámát vagy e-mail címét. E két utóbbi adat megadása nem kötelező.

- A 16 éven aluli olvasó beiratkozásakor „jótállói nyilatkozat” kitöltése kötelező.

- A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

- Az olvasói adatokat a könyvtár számítógépes adatbázisban rögzíti.

- A felvett adatok kizárólag a könyvtári nyilvántartások vezetésére, könyvtári statisztikák készítésére használhatók fel.

- Az adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja ki, nem hozhatja nyilvánosságra. Az adatok jogszabály szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

- A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap, amelyet a könyvtárhasználat alkalmával felmutatni köteles. A beiratkozáskor (ill. a tagság évente történő megújításakor) kapott olvasójegy ingyenes, azonban annak elvesztése, ill. megrongálódása esetén a pótlásért 50,- Ft díjat számítunk fel.

- A könyvtári tagság a beiratkozás napjától számított 365 napig érvényes.

Beiratkozási díjak:

16-70 év közöttiek 1400 Ft

Diák:/16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkezők/ 700 Ft

Munkanélküliek 700 Ft

Kombinált Diák 1800 Ft

Kombinált Felnőtt 2500 Ft

16 éven aluliak ingyenes

70 éven felüliek ingyenes

Segítséggel élők ingyenes

Médiahasználat /16 éven felülieknek/ 2000 Ft

Szolgáltatások díjai az Internetteremben

- Számítógép használat internet elérhetőséggel:300 Ft/ óra

- Nyomtatás: 30 Ft/ oldal

- Szkennelés: 50 Ft/oldal

- Szövegbeírás: 250 Ft/oldal (nyomtatással együtt)

Egyéb térítéses szolgáltatások:

- Fax:

belföldre: egy oldal 400 Ft, minden további oldal: 200 Ft

küldöldre: egy oldal 800 Ft, minden további oldal: 400 Ft

- Fénymásolás:

A/4 1 oldalas: 20 Ft

A/4 2 oldalas: 30 Ft

A/3 1 oldalas: 30 Ft

A/3 2 oldalas: 40 Ft

Dokumentumok kölcsönzése

(beiratkozáshoz kötött)

- 16 éven felüli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 10 db ( könyv, hangoskönyv, CD/max.3db/, DVD/max.3db/)

- 16 éven aluli olvasó által kölcsönözhető dokumentumok száma összesen: 6 db

- Képes hetilapokból 10 db kölcsönözhető egy hétre.

- Diafilmek 30 napra kölcsönözhetők, egy alkalommal legfeljebb 6 darab, késedelmi díj 20 Ft/nap/dia.

- A helytörténeti dokumentumok nem kölcsönözhetők.

- Az olvasótermi kézikönyvek - a könyvtár zárvatartási ideje alatt – egyéni elbírálás alapján kölcsönözhetők.

- A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot a megadott határidőre sértetlen állapotban visszahozni.

- A lejárati határidőt a kölcsönzőnek kell figyelnie és szükség esetén kérni a hosszabbítást (személyesen, telefonon 74/465-434 ; 06 20/559-97-47vagy e-mailen hosszabbitas@vkd.hu.

- A dokumentumok kölcsönzésére vonatkozó szabályokat megsértő (késő) olvasókat a könyvtár levélben szólítja fel a dokumentumok visszahozatalára, a tartozás rendezésére. Ha az olvasó a többszöri felszólítás ellenére sem hajlandó visszaszolgáltatni a kikölcsönzött dokumentumokat, a követelést a könyvtár bírósági úton érvényesíti.

Előjegyzés:

- Ha az olvasó olyan művet keres, amely megtalálható ugyan a könyvtár állományában, de az adott időpontban nem áll rendelkezésre kölcsönözhető példány (más olvasónál van) kérheti a keresett mű előjegyzését. Előjegyzett könyv kölcsönzési határideje nem hosszabbítható.

- Az előjegyzett dokumentum könyvtárba való visszakerüléséről értesítés kérhető telefonon vagy e-mailen keresztül. A telefonos értesítés díja 100 Ft.

- A könyvtár az előjegyzett dokumentumot az értesítést követően 5 napig tartja, majd más olvasó rendelkezésére bocsátja.

Könyvtárközi kölcsönzés

- A könyvtár biztosítja beiratkozott olvasói részére az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer Szolgáltatásán keresztül az állományból hiányzó dokumentumok kölcsönzési lehetőségét.

- A könyvtárközi kölcsönzés díja könyvenként 600 Ft (postaköltség)

- A határidőn túl visszahozott könyvek késedelmi díja 1000 Ft/könyv

Dokumentumtérítés

Amennyiben az olvasó a kölcsönzött dokumentumot nem tudja visszaszolgáltatni, az elveszett dokumentumokat az alábbi módon pótolhatja:

- A könyvpiacon kapható azonos kiadású vagy újszerű állapotú könyvvel.

- Másolat, amennyiben az elveszett dokumentum a gyűjtemény szempontjából nélkülözhetetlen.

Pénzbeli térítés:

- 1994 előtt megjelent könyv beszerzési árának 15-szöröse

- 1994-2002 között megjelent könyv árának 3-szorosa

- 2003 és az az után megjelent könyv beszerzési ára

- Nem hagyományos dokumentumok (videokazetta, CD, DVD) elvesztése esetén a dokumentum beszerzési ára.

Egyéb tudnivalók

A könyvtárlátogatóknak az intézmény állományvédelmi és a statisztikai kötelezettségei miatt regisztráltatni kell magukat.

Ruhatár

- A könyvtárlátogatók számára a ruhatár díjmentes és kötelező.

- Az értékek a ruhatárban található zárható szekrényekben helyezhetők el.

- A táskákban és kabátokban hagyott értékekért felelősséget a könyvtár nem vállal.

Kártérítési kötelezettség:

- A könyvtárba beszerzett dokumentumok Dombóvár város vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.

- A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni.

- A dokumentumok nem rendeltetésszerű használatából adódó károkat (szakadt, piszkos, hiányos dokumentum) a könyvtár megtérítteti az olvasóval.

- Azt az olvasót, aki a könyvtárhasználati szabályokat nem tartja be, illetve szándékosan kárt okoz a könyvekben, a könyvtár vezetője kizárhatja a szolgáltatásokból, súlyosabb esetben eljárást kezdeményezhet.

TILOS az intézményben

- dohányozni

- mobiltelefont használni (használata az előtérben engedélyezett)

- enni, inni

- állatot behozni, kivéve segítő kutya

- hangoskodni, közösségi emberhez méltatlanul viselkedni.

Reklamáció:

- A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtár vezetőjéhez fordulhat.

Dombóvár, 2010. december 23.

 

 

Elérhetőségünk: Városi Könyvtár , 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. pf.:68, Tel.:06-20/559-9747, Email: dombktar@vkd.hu

© copyright 2011 Városi Könyvtár - Dombóvár ł by LeviBoy01